Pinsapos

 

A contestación correcta á pregunta do día pasado é O BOSQUE DE MUNIELLOS.   Situado en Asturias, goza de protección integral, polo que só se permite o acceso de 20 visitantes por día e debe solicitarse o permiso con moitísima antelación. Trátase da carballeira  máis extensa de España, atopándose en moi bo estado de conservación e serve de refuxio para moitas especies de flora e fauna emblemáticas do noso país, tales como o oso pardo e o urogallo cantábrico.

E imos coa pregunta de hoxe!

2. Se estamos paseando entre pinsapos (abeto español) estamos no/na...

- A Serra de Grazalema

- O Pirineo catalán

- A Serra de Gredos

Mañá a solución e unha nova proposta!

FONTE: Revista Muy Interesante/Naturaleza