O profesor poñerá a cualificación de APROBADO a quen logre incluír unha  combinación dos signos básicos de operacións, é dicir, suma, resta, multiplicación e/ou división entre os números corridos do 1 ao 5 dando como resultado o número cinco (1 2 3 4 5 = 5).

Advertencia: non debes alterar a orde corrido dos  números.

A solución mañá!

FONTE: acertijosmatematicos.org