A contestación correcta á pregunta do día anterior é Non é o mesmo. A diferenza reside en que os bloggers crean contido escrito e os vloggers ou videobloggers xeran contido en formato vídeo que adoitan subir tanto ás súas propias webs como ás plataformas de vídeo máis populares como Youtube.

E imos coa pregunta de hoxe:

5. A que fai referencia un GreyHat Hacker?

- A un hacker que adoita traballar dentro da área de seguridade informática das empresas para protexer o seu sistema.

- A un hacker que se dedica a romper a seguridade dos sistemas, entrar en zonas restrinxidas e apoderarse da rede, xa sexa para infectar unha rede ou con outro motivo.

- A un hacker que penetra nos sistemas dunha empresa, localiza e soluciona os problemas de seguridade, cobrando por este servizo.

- Ningunha das anteriores.

Mañá a solución e unha nova proposta!

FONTE: muyinteresante.es