Acerca de vgomez

vgomez@edu.xunta.es
IES A SANGRIÑA
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO
FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO
36780 A GUARDA