Verticais: 1. Ulla 2. Tamuxe 4. Eo 7. Anllóns 8. Navia 9. Lérez 10. Eume

Horizontais: 3. Limia 5. Louro 6. Tambre 11. Verdugo 12. Sar

Un repaso da hidrografía galega!