Os 16 barcos máis grandes do mundo producen a mesma cantidade de emisións de xofre que toda a frota de coches do planeta. O dato, por pouco coñecido e por espectacular (16 contra máis de mil millóns), é o suficientemente rotundo como para preguntarse porqué ata agora ninguén buscou unha solución ao problema. Ou, polo menos, porqué non se puxo límite a unha fonte de contaminación tan grande, aínda cando proveña dunha actividade económica esencial como o transporte marítimo (é o que soporta maior volume de mercadorías no o comercio internacional).

Ambas as cousas, límites e solucións, parece que están a piques de alcanzarse. O primeiro cunha nova normativa que vai obrigar aos responsables dos barcos para reducir sete veces as emisións permitidas; o segundo grazas á idea dunha empresa española, Bound4 Blue, que en palabras do seu fundador, José Miguel Bermúdez considera “absurdo que hoxe en día, en pleno século XXI, a única idea que se nos ocorra para mover un barco sexa queimar combustible”. Moito combustible cabería engadir, e ademais da peor calidade posible, xa que o derivado do petróleo utilizado polos buques é o denominado fuel pesado, o máis contaminante.

A idea de Bound4 Blue é substituír o petróleo polo vento. Aínda que sendo unha compañía tecnolóxica cabe supoñer que a súa proposta non é regresar ás naves coas que se aventuraron Cristóbal Colón ou Xoán Sebastián Elcano, senón algo moito máis sofisticado. “O noso sistema de vela ríxida é máis similar ao á dun avión que a unha vela convencional” aclara Bermúdez para explicar como son unhas velas que “cumpren tres características: poden rotar, son plegables ao nivel da cuberta e o sistema é totalmente autónomo, recolle datos dos ventos en tempo real e oriéntase só”.

Bound4 Blue busca trasladar o concepto de transporte sustentable a un terreo moi pouco explorado ata agora como é o comercio marítimo. Aseguran que co seu sistema as embarcacións poden manter a súa velocidade de cruceiro, pero reducir ata nun 40% o consumo de combustible, coa consecuente diminución de emisións. Durante 2018 a compañía vai instalar as súas velas en dúas embarcacións moi diferentes: por unha banda unha pesqueiro propiedade dun armador de Vigo que busca adoptar novas tecnoloxías ao seu negocio, e por outro un cargueiro propiedade da compañía teatral A Fura dels Baus, co que realizan espectáculos por todo o mundo.
 
Bound4 Blue está tamén á vangarda na produción de hidróxeno e osíxeno para utilizalos como combustibles limpos. Non en balde, na súa web, a modo de inspiración, recorren a unha cita do visionario escritor francés Xullo Verne: “Creo que algún día empregarase a auga como combustible, que o hidróxeno e o osíxeno dos que está formada, usados por separado ou de forma conxunta, proporcionarán unha fonte inesgotable de luz e calor, dunha intensidade da que o carbón non é capaz”. E niso andan eles…

FONTE: José L. Álvarez Cedena/Xornal El país