As tres primeiras operacións matemáticas non adoitan ter demasiado misterio: resólvense facendo sumas, restas ou divisións, e ninguén ten dúbida con elas. Poñendo como exemplo o enigma das pezas de coche, a súa resolución quedaría así:

Se dividimos 30 en tres partes iguais, eso significa que cada pistón vale 10.

Xa sabemos que un pistón vale 10. Agora, restámolo do total desta ecuación: 20 - 10 = 10. Se dividimos 10 entre os dous pneumáticos que nos quedan por sumar, temos que cada un vale 5.

Repetimos a xogada: restamos os 5 do pneumático ao resultado: 9 - 5 = 4. Se divimos 4 entre os amortecedores, veremos que cada parella de amortecedores (porque van en parellas, aí está o truco) vale 2.

Todos os debuxos eran iguales ata a última ecuación pero, agora un dels é distinto: o amortecedor, en vez de aparecer en parella como na terceira operación, vai solto. Polo lo tanto, o primeiro que temos que facer é ver canto vale ese novo debuxo que ten unha variación. Nestr caso, se unha parella de amortecedores vale 2, un só vale... exacto, 1. E agora, imos coa operación:

Se o pneumático vale 5, o pistón vale 10 e o amortecedor (sen a súa perella) vale 1, só hai que que resolver a operación. Pero fíxate ben: ata agora todo eran sumas, pero nesta última ecuación hai unha multiplicación: 5 + 1 x 10 = 15.

Acertache? Estupendo!

FONTE:FONTE: Pablo Cantó/Verne/elpais.es