Blogia
vgomez

CANTO SABES DE LITERATURA XVI

Formigas / Imaxe: dicasdemulher.com.br

 

A resposta á pregunta do día anterior é CELSO EMILIO FERREIRO. "Longa noite de pedra" é unha obra poética de Celso Emilio Ferreiro, publicada en 1962. É a obra máis coñecida e representativa da lírica galega de posguerra, constituíndo un libro chave para entender a literatura galega contemporánea e unha referencia obrigada de toda unha xeración de autores e lectores.O tempo de "Longa noite de pedra" son os anos da posguerra e da ditadura franquista, quedando mesmo o título do libro fixado coma un dos nomes desa época, adverso para todo o que fose galeguismo, esquerda ou literatura galega.

E imos coa pregunta de hoxe...

16. O crepúsculo e as formigas  é un libro de 10 relatos publicado en 1961 pola Editorial Galaxia.

É o intre do crepúsculo. Agora é cando morre a lus e os perfiles das cousas deixan de ser concretos. Achego a miña cara á fiestra, aos vidrios da fiestra, e vexo a rúa longa, ateigada de xente informe, coma un carreiro de formigas que fervera estreitamente, escuramente. Os homes son coma formigas, na vila sen nome. E eu, niste intre do crepúsculo, véxoos desdebuxados, esvaídos, pois o alento da miña boca vai embazando progresivamente o cristal que se interpón antre os homes e a miña ollada.

Cal é o seu autor?

- Anxel Fole

- Álvaro Cunqueiro

- Méndez Ferrín

- Eduardo Blanco Amor    

Maná a solución e unha nova proposta.

 FONTE: Adaptación propia á literartura gelaga da idea de Sarah Romero/Revista Muy Interesante/Wikipedia

0 comentarios