3 de setembro: Cuarto Minguante

9 de setembro: Lúa Nova

18 de setembro: Cuarto Crecente

23 de setembro: Comezo do Outono

25 de setembro: Lúa Chea. Coñecida popularmente como lúa da colleita.

Chuvia de meteoros: Nada reseñable.