Blogia
vgomez

CAMBIAN AS MEDIDAS

El patrón internacional del kilogramo es un cilindro de iridio y platino que se guarda en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Sèvres, cerca de París
O patrón internacional do quilogramo é un cilindro de iridio e platino que se garda na Oficina Internacional de Pesas e Medidas en Sèvres, preto de París / wikipedia


A Conferencia Xeral sobre Pesos e Medidas redefinirá esta semana catro unidades científicas básicas: o  amperio, o quilogramo, o  kelvin e o  mol.

Precisamente, a Oficina Internacional de Pesos e Medidas xa revisou estes plans de modificación nunha reunión en outubro de 2017 preto de París.

As redefinicións destas unidades basearanse en relacións con constantes fundamentais, en lugar de constantes abstractas ou definicións arbitrarias, como sucede na actualidade. Isto permitirá aos científicos que traballan co máis alto nivel de precisión facelo de múltiples maneiras, en calquera lugar ou momento e en calquera escala. Ademais, estes cambios non afectarán as escalas convencionais.
Novas unidades redefinidas por experimentos

Baixo este novo sistema SI, os investigadores poderán usar varios experimentos para relacionar constantes con cada unha das unidades de medida.

O quilogramo (unidade básica de masa) está actualmente definido pola masa que ten un cilindro de platino-iridio cunha altura e dimensión específicas. Isto presenta un problema. Os obxectos poden perder átomos facilmente ou absorber moléculas do aire, polo que, en comparación co prototipo, observouse que algunhas copias oficiais gañaron, polo menos, 50  microgramos nun século.

Así, o quilogramo redefinirase coa constante de  Planck mediante a denominada ’balanza de  Watt’, instrumento que compara a potencia mecánica coa potencia electromagnética utilizando dous experimentos separados.

En primeiro lugar, pásase unha corrente a través dunha bobina nun campo magnético para crear unha forza que  contrapesa unha masa física coñecida. Logo, a bobina móvese a través do campo para crear unha voltaxe. Ao medir a velocidade e os valores experimentais que relacionan a voltaxe e a corrente coa constante de  Planck, os científicos poden determinar con precisión o peso dunha masa en quilogramos.

En canto ao  amperio (unidade de corrente eléctrica), que actualmente se define por un experimento imaxinario que xera unha forza entre dous cables infinitos, poderá redefinirse cunha bomba de electróns. Con esta técnica, ao atrapar electróns individuais cando viaxan rapidamente a través dun condutor, a bomba pode xerar unha corrente  medible contando electróns individuais.

Con  termometría acústica redefinirase o kelvin (unidade de temperatura), que actualmente se relaciona coa temperatura e presión á que coexisten auga, xeo e vapor de auga en equilibrio (proceso coñecido como o ’punto triplo da auga’). A técnica consiste en que a velocidade do son nunha esfera chea de gas (que é proporcional á velocidade media dos átomos nela) pódese determinar a unha temperatura fixa, analizando a frecuencia das ondas sonoras que resoan dentro e medindo o volume da esfera.

Finalmente, o mol, que é a cantidade de substancia que hai nun sistema con tantas entidades elementais como átomos hai en 0.012 quilogramos de carbono-12, redefinirase cun dispositivo que os científicos denominan a ’constante de  Avogadro’, un instrumento que determinaría a cantidade precisa de átomos que hai nunha esfera perfecta de silicio puro-28. Os investigadores fan isto usando láseres para medir a lonxitude dunha unidade da rede cristalina da esfera e o seu diámetro medio.

Os cambios entrarán en vigor a partir do mes de abril do próximo ano. Trátase da maior revisión do Sistema Internacional (SI) desde a instauración deste sistema de referencia internacional en 1960.

FONTE: rtve/noticias

0 comentarios