Blogia
vgomez

CANTO SABES SOBRE A HISTORIA DA ARTE? II

Continúo coa serie CANTO SABES SOBRE A HISTORIA DA ARTE como disciplina académica, restrinxida ás denominadas artes visuais ou plásticas (esencialmente a pintura, escultura e arquitectura).

A contestación correcta á pregunta de onte é Dóricas. É unha da tres ordes clásicas da arquitectura grega xunto co xónico e o corintio. Estas ordes baséanse principalmente nas súas diferenzas á hora de deseñar e construír as súas columnas, e na forma de presentar as fachadas dos seus edificios arquitectónicos. Os 3 elementos principais dunha columna son, en orde ascendente: base, o fuste e o capitel. O dórico é a orde grega por excelencia, que podemos atopar no icónico Partenón da akrópolis de Atenas (que vías na foto da pregunta de onte). Neste estilo, as columnas non teñen base. As columnas comezan desde o pedestal directamente polo fuste, composto de tambores robustos de sección circular. Está acanalado nos seus bordos, formando 20 estrías. A súa anchura non é constante ao longo de toda a columna, estreitándose nos últimos metros superiores. Esta éntasis, orixina o efecto de abombamiento na zona central, parecendo así máis grandioso. Os seus capiteis son absolutamente sobrios sen ningún elemento decorativo nin moito menos figuración, a súa unión coa parte superior do edificio é puramente estrutural e de unión. Os elementos minimalistas do capitel dórico chámanse, de arriba a abaixo: ábaco, equino e collarino.

E imos coa pregunta de hoxe!

2. Quen é o autor desta famosa pintura?

- Vicent van Gogh

- Salvador Dalí

- Leonardo da Vinci

- Michelángelo

Mañá a solución e unha nova pregunta!

FONTE: Idea orixinal culturizando.com, alanxelmundo.com e es.wikipedia.org   Imaxe: misionesonline.net

0 comentarios