Blogia
vgomez

CANTO SABES SOBRE A CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA? X

Continúo coa serie sobre a CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA do 78. Unha gran descoñecida para boa parte dos españois e que desde aquí pretendo mellorar o seu coñecemento.

A contestación correcta á pregunta de onte é 500.00 firmas. A Constitución española prevé a iniciativa popular no seu artigo 87.3 e seguintes e na lei regulamentaria (Lei Orgánica 3/1984, do 26 de marzo, reguladora da iniciativa lexislativa popular). Requírense 500.000 firmas acreditadas de cidadáns. O proceso iníciase mediante a presentación da documentación na Mesa do Congreso dos Deputados. A mesma examina a documentación remitida e pronúnciase no prazo de 15 días sobre o seu admisibilidade. A comisión promotora pode establecer recurso de amparo contra a non admisibilidade diante o Tribunal Constitucional. Establécese que o prazo para a xunta de firmas teña unha duración de 9 meses. Devandito prazo pode ser prorrogado por causa maior. Por último, o Estado compensa aos promotores os gastos realizados na difusión e recolección de firmas, sempre que se alcance o número de firmas requirido e iníciese a tramitación parlamentaria. Desde a modificación da lei no 2006, permítense as firmas electrónicas, a través do DNIe, mediante un lector de tarxetas intelixentes. No artigo 87.3 da Constitución Española establécense algunhas prohibicións suxeitas a iniciativa popular: Non poden reformar lei tributaria algunha, o que exclúe a Lei Xeral Tributaria, a Lei Reguladora das Facendas Locais, a Lei sobre o IRPF, a Lei do IVE. Os Estatutos de autonomía recollen as condicións esixidas para iso. Os posibles plebiscitos para a súa aprobación haberán de ser autorizados polo Goberno Central.

E imos coa pregunta de hoxe!

10. Moito se leva falado do artigo 155 da Constitución, e na idea de suspender polo Goberno a autonomía dunha Comunidade Autónoma que se nega a cumplir as leis e a Constitución. É realmente así?

-  Nunca se aplicou pola súa dificultade de levalo á práctica.

-  Só cando se “atente gravemente” contra o interés xeral de España.

Mañá a solución e unha nova pregunta!

FONTE: Adaptación propia da idea orixinal antena3.com  Imaxe: werkenrojo.cl

0 comentarios