Blogia
vgomez

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

 

A AXENDA 21 EG do IES  "A Sangriña", por terceiro ano consecutivo, convoca un concurso de fotografía, coas seguintes BASES:


Participantes: Poderán participar tódolos membros da comunidade educativa (alumnos, pais, profesores e persoal non docente).

Datas de presentación: Entre o 22 de abril e o 24 de maio de 2010.

Temática: O Monte Santa Tegra e a súa contorna.

Presentación: Os traballos serán orixinais, presentándose en formato 20 X 25. Sería aconsellable que tamén se presente en formato dixital a efectos de facer  un álbum fotográfico nese formato. En caso de non ser presentado deste segundo xeito serán escaneadas as fotos, perdendo polo tanto cualidade á hora de facer o citado álbum.

Cada fotografía ira acompañada dun  título e un pequeño texto ou  pequeño relato, onde o autor explique a idea que plasma a fotografía.

Entregarase nun sobre   e compañánda doutro cerrado que conteña o nome  e apelidos e teléfono de contacto. Á entrega, que se fará na

secretaría do centro, numerarase a fotografía e o sobre cerrado, para manter identificada a foto e manter anónimo a identidade do autor.

O nº máximo de fotografías por persoa será de 3.

Exposición e resultados: Desde o 27 de maio  ao 4 de xuño haberá unha exposición pública dos traballos. Tódolos membros da comunidade educativa do centro serán xuíces de tal evento, podendo depositar a súa votación  en urna (1 por persoa na que aparezan 2  números distintos correspondentes a 2 fotografías) o  día 4 de xuño, en horarios que se farán públicos o día anterior. Entre os votantes farase o sorteo dun agasallo:  pen drive.

Categorías e premios : Existirá unha única categoría. Entregaranse 3 premios:

1º clasificado – Diploma e unha cámara dixital.

2º clasificado – Diploma e un marco dixital

3º clasificado- Diploma e MP3.

A entrega de premios será o último día 7 de xuño (data na que no Centro celebramos o Día Mundial do Med Ambiente).

Bases: A participación no presente concurso leva consigo a plena aceptación destas bases.

As fotografías pasaran a ser propiedade da Axenda 21 Escolar de Galicia/IES A Guarda, podendo ser utilizadas en calquera campaña que a Axenda 21 faga a nivel escolar ou supraescolar.


DENDE AQUÍ, ANÍMOVOS A PARTICIPAR.

 

0 comentarios