Blogia
vgomez

POLÉMICA SOBRE OS BIOCOMBUSTIBLES

POLÉMICA SOBRE OS BIOCOMBUSTIBLES
Para empezar:

Que é un biocombustible? Segundo a etimoloxía da palabra sería un combustible de orixe biolóxico. Deste xeito incluso o petróleo tamén o sería, pois procede de restos fósiles de seres que viviron hai millóns de anos. Pero a tendencia é a de definir como biocombustible a un combustible de orixe biolóxico obtido de maneira renovable a partir de restos orgánicos.

1ª parte da polémica:

Segundo unha directiva da Unión Europea, o 5,75% de todo o transporte baseado en enerxías fósiles deberá ser substituído por biocombustibles antes do 2010.

2ª parte da polémica:
Os biocombustibles, producidos sobre a base de cultivos como cana a de azucre, millo e oleaxinosas, foron presentados como unha fonte de enerxía capaz de reducir as emisiones de gases de efecto invernadoiro ao tempo que representarían maiores ingresos para os agricultores. Pero un dos capítulos dun documento de debate na OCDE (Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económicos) plantexa abertamente o interrogante se "é mellor o remedio que a enfermidade".
Do texto despréndese que os beneficios de carburantes como o etanol e o biodiesel son moi limitados se se ten en conta a escaseza de alimentos e a ameaza á biodiversidade que causarían.
3ª parte da polémica:

"Cos biocombustibles non se aforran emisións de CO2"

Esta é unha afirmación feita, nunha entrevista, por Hartmut Michel, alemán, 59 anos, que recibíu o premio Nobel de Química en 1988, conxuntamente con Johann Deisenhofer e Robert Huber. Michel afirma que os combustibles de orixe vexetal non son unha boa opción para combatir o cambio climático: non aforran emisións de CO2 e promoven a deforestación da Amazonia. "Non son o único que di esto, só hai que facer cálculos para velo. Só que os políticos non queren escoitar esta idea".
Continuará a polémica ...
Se queres visaulizar toda a entrevista e os comentarios que suscitan pincha na seguinte páxina:
"Con los biocombustibles no se ahorran emisiones de CO2"

0 comentarios