Blogia
vgomez

BACHARELATO

BACHARELATO

O Tribunal Supremo anulou un real decreto (o 1467/2007, do 2 de novembro) segundo o cal os alumnos de primeiro de bacharelato que suspendesen ata catro materias podían pasar de curso matriculándose en parte de segundo.

En concreto, o que declara nulo o Tribunal Supremo é o artigo 14 do citado real decreto, no que se di: « Quen non promocionen a segundo curso e teñan avaliación negativa en tres ou catro materias poderán optar por repetir o curso na súa totalidade ou por matricularse das materias de primeiro con avaliación negativa e ampliar devandita matrícula con dúas ou tres materias de segundo nos termos que determinen as administracións educativas».

Segundo o Tribunal Supremo, na LOE , do mesmo xeito que nas outras leis, «a promoción ou paso a un curso de bacharelato implica a matrícula en todas as materias que integran devandito curso, e a posibilidade de matricularse de materias soltas queda limitada a materias pendentes do curso anterior e, xa que logo, impide a matrícula de materias soltas dun curso ao que non se promocionou previamente». é dicir, quen se matricule por primeira vez nun curso ha de facelo en todas as súas materias e só se despois quédanlle dúas ou menos pode rexistrarse nestas materias concretas.

Polo tanto, como estaba anteriormente, con máis de dúas materias hai que repetir 1º de bacharelato.

0 comentarios