Blogia
vgomez

LIBROS DE TEXTO: NOVIDADES

LIBROS DE TEXTO: NOVIDADES

A Consellería de Educación acaba de informar das novidades no programa de libros de texto para o vindeiro curso escolar:

Esta Consellería aportará 180 € por alumno de familias con rendas baixas grazas ao novo sistema de axudas á compra de libros, sustituíndo progresivamente aó mecanismo de préstamo vixente.

O novo programa dotará ás familias de bolsas que cubrirán a compra en función do nivel da renda, asegurando axudas para as familias con menos recursos.

A bolsa cubrirá a totalidade do gasto en libros para familias con ingresos ata 5.400 € anuais por persoa no fogar, ou ata 6.000 € se a familia é monoparental, cunha axuda de 180€. Para as familias con ingresos entre 5.400 e 9.000 € por persoa e fogar, ou entre 6.000 e 9.000 € no caso das monoparentais, a Consellería garante unha axuda aproximada da metade do custo.

Para alumnado de Educación Especial, a bolsa será de 250 €, independientemente da renda familiar.

A convocatoria de solicitudes de bolas sairá publicada este verán e abrirá un prazo no mes de setembro para que as familias soliciten as xudas nos centros educativos.

O sistema de axudas comenzará nos dous próximos cursos para 1º, 2º, 5º e 6º de Primaria e E. Especial, que son os niveis nos que o calendario fixaba a reposición total. No curso 2011-12 sumaranse 1º e 3º da ESO, para pasar a cubrir todos os niveis a partir do curso 2012-13.

Polo tanto o programa actual de préstamo irá desaparecendo paulatinamente durante a implantación do novo sistema, polo que o vindeiro curso os alumnos de 3º e 4º de Primaria e os de Secundaria recibirán os lotes xa existentes nos centros no mes de setembro, e dicir como ata agora, sistema de préstamo.

0 comentarios