Blogia
vgomez
Prueba Amazon Prime 30 días gratis

A FAMILIA E OS ESTUDOS

A FAMILIA E OS ESTUDOS

Que se pode facer dende a familia para loitar contra os malos resultados dos alumnos españois en el   informe PISA? Moito. Aínda que debería ser unha combinación ideal de esforzos entre a familia, o neno e a escola, a actitude dos pais é máis importante nas notas dos fillos do que nun principio poida parecer. Esa é a idea que   Victòria Cardona Romeu  traballa no se u libro «Quen educa ao meu fillo?», e do que se poden quitaras as seguintes pautas de estudo para axudar aos nosos fillos a render mellor nos estudos: 

 FACER AGRADABLE O ESTUDO. Isto significa anirmalos con comentarios como: «Que toca hoxe?, se podo bótoche unha man...», «non terás interrupcións», «aproveita agora que tes o ordenador libre por se tes que buscar algo en internet...». Nunca faremos comentarios que desprestixien a autoridade do profesor como, por exemplo, «eses profesores póñenche demasiados deberes», ou ben que preocupen ao noso estudante: «Mira como traballan os teus pais para pagarche un bo colexio!». Se ten que realizar algún traballo, procuraremos que o noso fillo non sexa adicto ao cortar e pegar, senón que a lectura sexa instrutiva e sirva para adquirir coñecementos. «Aínda que os estudantes que len ficción teñen máis probabilidades de lograr unha puntuación alta, son os estudantes que len unha gran variedade de materiais os que conseguen facelo realmente ben», di textualmente o informe PISA. É un consolo saber que o fracaso escolar non se debe á utilización que fan das redes sociais; non obstante, convén que na casa establezamos un horario para a comunicación na rede cos seus amigos, que sexa distinto do tempo de estudo, igual que facemos con algunha actividade extraescolar e con algún deporte que practique.

DISPOÑER DUN ESPAZO AXEITADO. Hai que intentar dispoñer dun espazo no fogar para o estudo dos nosos fillos, que sempre sexa o mesmo. Sen música, sen ruídos, sen iluminación; á vez, como cada un é diferente, debemos distinguir ao que sabe estar concentrado durante moito tempo do que necesita facer pausas de descanso e continuar os deberes ou o estudo. Nas familias con pisos pequenos, pódese arranxar un espazo para estudar, aínda que sexa a mesa da cociña ou do comedor, coa única condición de establecer un horario par ano ter que cear cos libros ocupando a mesa. Para non os dispersar, non podemos interrompelos a cada momento. O que si podemos facer é preguntarlles o que memorizaron; desa forma saberemos se aprenderon a resumir e sintetizar, e se reflexionaron sobre o que están a estudar. Sería ideal que non tivesen o ordenador aberto mentres estudan, a non ser que estean a buscar na rede algún documento relacionado co estudo. Cando o noso fillo le detidamente, aprende. Concentrarse no estudo é unha tarefa que os pais temos que facilitar. O noso fillo necesita o seu lugar.

APOIAR AOS PROFESORES. Escoitemos e secundemos o que nos din os profesores sobre o noso fillo. Se non soubésemos a versión do colexio poderiamos deixar de lado aquel fillo ou filla que, con máis dificultades, necesita máis tempo para aprender e, polo tanto, máis atención da nosa parte e -en caso necesario-, de profesores ou especialistas da linguaxe; mesmo pode suceder que outro con máis facilidade para estudar se converta en preguiceiro por non realizar ningún esforzo.

RESUMINDO

-Orientémolo nos deberes de casa, pero deixemos que sexa el quen os resolva. 
-Nas cualificacións escolares, procuremos fixarnos máis no esforzo que nas cualificacións do noso fillo para obter mellores resultados.
-Cando o alumno está motivado e é valorado pola súa familia e polo seu profesor, responde mellor a todas as tarefas escolares.
-As motivacións que deamos ao noso fillo deben ser menos materialistas e máis fundamentais, como recibir a gratificación polo traballo ben feito e aumentar así a súa propia autoestima.
-Estimular no interese polo estudo e secundar o que pide no colexio.
-O noso fillo necesita unha ampla cultura para ter máis medios para ser máis libre; a ignorancia é mala conselleira, porque coarta a súa capacidade de elección.
 
FONTE: Xornal ABC

0 comentarios