Blogia
vgomez

CRUCIGRAMA XXXVI

VERTICAIS: 1. Autor galego do libro de poemas Queixume dos pinos, publicado no ano 1.886 2. Autor galego do relato curto Un ollo de vidro.Memorias dun esquelete, publicado en 1.922 4. Autor galego da novela Merlín e Familia, publicada no ano 1.955 6. Título do primeiro poemario, publicado en Lugo en 1.930, por Aquilino Iglesias Alvariño 7. Título do libro de poemas, publicado en 1.931, do escritor Ricardo Carballo Calero, a quen se lle adica iste ano o Día das Letras Galegas.

HORIZONTAIS: 3. Título da novela, publicada en Pontevedra en 1.922, do autor Luis Amado Carballo 5. Autor galego do libro de poemas Da terra asoballada, publicado en 1.817 8. Título da novela, publicada en 1.985, por Xavier Alcalá 9. Autor do libro de relatos O crepúsculo e as formigas, publicado en 1.961 pola editorial Galaxia 10. Autor galedo do poema O divino sainete, subtitulado Poema en oito cantos, publicado en 1.888.

Mañá a solución!

0 comentarios