Blogia
vgomez
Prueba Amazon Prime 30 días gratis

CANTO SABES SOBRE A CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA? VI

Continúo coa serie sobre a CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA do 78. Unha gran descoñecida para boa parte dos españois e que desde aquí pretendo mellorar o seu coñecemento.

A contestación correcta á pregunta de onte é Non sinala expresamente a separación de poderes / Executivo, Lexislativo e Xudicial. Como poden ser dúas respostas. Explícome: A división de poderes non se formula expresamente en ningún artigo do texto constitucional español de 1978 pero inférese da regulación que dos mesmos faise. Así é destacable o artigo 66.2, que afirma que as Cortes Xerais exercen a potestade lexislativa do Estado, aproban os seus orzamentos e controlan a acción do Goberno, abrindo desta maneira o Título III que dedica ás Cortes Xerais e con iso ao poder lexislativo. O poder executivo é obxecto de regulación no Título IV da Constitución que se dedica ao Goberno e á Administración. Como dita o artigo 97 as funcións do goberno, do poder executivo, concrétanse na dirección da política interior e exterior, a Administración civil e militar e a defensa do Estado. Tamén en exercer a función executiva e a potestade regulamentaria de acordo coa constitución e as leis. O Título VI destínase á regulación do poder xudicial, conténdose no artigo 117 os trazos perfiladores da xustiza en España. Concibida como emana do pobo e administrada en nome do Rei polos xuíces e maxistrados que responden na súa actuación á idea de independencia e sometemento único ao imperio da lei e que son inamovibles e responsables. A xustiza en España articúlase baixo o principio de unidade e é destacable esa concepción que contrasta coa presenza, nun Estado composto co español con diferentes focos por exemplo no ámbito do poder lexislativo ao coexistir o lexislador estatal co lexislador autonómico ao establecerse emanada da Constitución a autonomía normativa que se atribúe aos diferentes Parlamentos autonómicos. Ademais de todo iso é necesario ter presente que no preámbulo do texto constitucional dise que a consolidación dun Estado de Dereito servirá para asegurar a independencia e relacións entre os poderes do Estado co que de maneira clara maniféstase o valor axiológico que para o constituínte español ten a separación de poderes como resorte do Estado de Dereito que xunto ás notas distintivas de Social e Democrático e coa necesaria lectura integradora que necesitan representan a opción crave sobre a que se constitúe o pobo español.

E imos coa pregunta de hoxe! 


6. A princesa Leonor podería non ser reina de España ao morrer ou abdicar Felipe VI?

- Si

- Non

Mañá a solución e unha nova pregunta!

FONTE: Idea orixinal antena3.com e es.wikipedia.org   Imaxe: Europa Press/vozpopuli.com

0 comentarios