Blogia
vgomez

CANTO SABES SOBRE A CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA? XI

Continúo coa serie sobre a CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA do 78. Unha gran descoñecida para boa parte dos españois e que desde aquí pretendo mellorar o seu coñecemento.

A contestación correcta á pregunta de onte é Só cando se “atente gravemente” contra o interés xeral de España. Este artigo 155 indica: Se unha Comunidade Autónoma non cumprir as obrigacións que a Constitución ou outras leis impóñanlle, ou actuare de forma que atente gravemente ao interese xeral de España, o Goberno, previo requirimento ao Presidente da Comunidade Autónoma e, no caso de non ser atendido, coa aprobación por maioría absoluta do Senado, poderá adoptar as medidas necesarias para obrigar a aquela ao cumprimento forzoso das devanditas obrigacións ou para a protección do mencionado interese xeral. Para a execución das medidas previstas no apartado anterior, o Goberno poderá dar instrucións a todas as autoridades das Comunidades Autónomas.  Da sua plicación indicar: En febreiro de 1989 o goberno de Felipe González realizou un requirimento ao presidente de Canarias, Lorenzo Olarte, por non aplicar o descreste arancelario aos produtos provenientes da Comunidade Europea, o que implicaba un recorte ao réxime económico das illas. Como o Goberno canario atendeu o requirimento, non foi necesario aplicar o artigo. O 1 de outubro de 2017 a Generalitat de Cataluña convocou un referendo de autodeterminación​ ilegal. ​O presidente catalán, Carles Puigdemont, proclamou (para suspender seguidamente) a República Catalá nunha declaración realizada o 10 de outubro no Parlamento de Cataluña. Ao día seguinte, o Goberno, baixo a presidencia de Mariano Rajoy, requiriu a Puigdemont que aclarase se dita proclamación era unha declaración unilateral de independencia. Tras non responder con claridade, o Consello de Ministros acordou unha serie de medidas para intervir Cataluña que se aprobaron no Senado o 27 de outubro. Esa mesma noite, Mariano Rajoy destituíu por completo ao goberno da Generalitat, disolveu o Parlamento de Cataluña e convocou eleccións autonómicas catalás.

Mañá a solución e unha nova pregunta!

11. O dereito á vivenda, está recollido na Constitución?

- Non

- Si, pero sen implicarse

- Si, e que os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito.

Mañá a solución e unha nova pregunta!

FONTE: Adaptación propia da idea orixinal antena3.com  Imaxe: oscar-cano.com

0 comentarios