Blogia
vgomez

SABÍAS QUE...POR QUE NON PODEMOS SENTIR O MOVEMENTO DA TERRA BAIXO OS NOSO PÉS?

A Terra está en constante movemento e rotación / NASA EPIC Team

Aínda que a maior parte do tempo non nos damos conta, vivimos as nosas vidas sobre un planeta en constante movemento. A Terra orbita ao redor do Sol, viaxando a uns 30 quilómetros por segundo a través do interior do Sistema Solar que á súa vez viaxa a uns 230 quilómetros por segundo ao redor do centro da Vía Láctea. A esa velocidade voariamos de Madrid a Barcelona en apenas 2 segundos e cruzariamos o Atlántico en dirección Estados Unidos en menos de medio minuto. Ademais, a Terra vira constantemente, tardando 24 horas en completar unha revolución. Tendo en cuenta o tamaño da Terra e que o seu perímetro no ecuador é duns 40.000 quilómetros, iso implica que a superficie terrestre móvese a máis de 1.600 quilómetros por hora no ecuador debido a esta rotación. Ao achegarnos aos polos esta velocidade diminúe, pero en España segue estando ao redor dos 1.300 quilómetros por hora.

A pesar deste rápido movemento, tanto de translación como de rotación, non percibimos nada. Como é posible? A resposta a esta pregunta ten varias partes. A primeira ten que ver co que deduciu Galileo Galilei hai ao redor de catro séculos: que o importante para as leis físicas é o movemento relativo, non o absoluto. Esta idea máis tarde sería estendida por Albert Einstein, que profundou nas súas consecuencias máis fundamentais. Pero co que deduciu Galileo debería chegarnos. Galileo deduciu que si el atopásese na adega dun barco navegando a gran velocidade por un mar tranquilo, sen ondada, non tería forma algunha de pescudar a velocidade á que se movía. De feito, el estaba convencido de que non habería ningún experimento que puidese facer para determinar sequera se se estaba movendo. A día de hoxe talvez sexa máis fácil imaxinar esta experiencia no interior dun tren. Se as vías e o tren están en bo estado e non vibran ou traquetean de ningún modo perceptible, non saberemos se o tren está ou non en marcha.

Se estando sobre o tren lanzamos un balón cara adiante, comportarase como o faría en terra, e tamén o fará por exemplo un péndulo. Só somos capaces de percibir o movemento cando hai unha variación, cando se produce unha aceleración ou deceleración. Se o tren frea lentamente, inclinarémonos lixeiramente cara adiante. Se o tren (ou o coche ou calquera vehículo) frea bruscamente, talvez deámonos un golpe co asento de diante. Por tanto, dá igual que a Terra orbita ao redor do Sol a 30 quilómetros por segundo ou vire sobre si mesma a máis de 1.000 quilómetros por hora, mentres esa velocidade non cambie, non notaremos nada.

Quen saibas algo de física déstesvos conta de que hai unha pequena trampa. Aínda que o valor absoluto da velocidade non cambie, aínda que se manteña sempre en 30 km/s ou 1.000 km/h, a súa dirección está a cambiar constantemente, pois tanto ao orbitar ao Sol ou ao centro da galaxia ou ao rotar a Terra, o que describimos son movementos curvilíneos. En resumo: hai aceleración e a velocidade cambia. Por tanto, deberiamos sentir algún efecto. Isto é exactamente o mesmo que sentimos no coche cando tomamos unha curva ou no carrusel se vira suficientemente rápido. Aínda que a velocidade do coche ou do carrusel mantéñase perfectamente constante, notamos unha especie de “forza” que nos empuxa cara ao exterior da curva. Esta forza non é real, é simplemente a inercia que leva o teu corpo, que tenta seguir o seu movemento en liña recta. Se a curva que describe a estrada, pegarémonos á xanela do coche e os trastes do maleteiro irán de lado a lado, a pesar de que ningunha forza estea a actuar sobre eles.

No caso da rotación da Terra o que impide que sintamos nada é simplemente que a aceleración, o cambio na velocidade, é moi pequeno. No caso da rotación da Terra, podemos entender esta aceleración como unha forza que nos empuxaría cara arriba, unha forza que contrarrestaría á gravidade e por tanto podemos comparar a aceleración provocada nos nosos corpos pola rotación da Terra pola aceleración provocada pola gravidade. Este segundo valor corresponde aos famosos 9’8 m/s2. Pois ben, no ecuador a aceleración debida á rotación da Terra é de aproximadamente 0’03 m/s2, unhas 300 veces máis pequena. E no caso de España, debido a que rotamos a menor velocidade que o ecuador, esta proporción chega a 500. Con isto, o sorprendente é máis ben que sexamos capaces de medilo.Pode facerse o cálculo en dirección contraria e pescudar que velocidade necesitariamos alcanzar no ecuador para que a rotación contrarrestase exactamente a gravidade terrestre. A cifra ascende a máis de 28.000 quilómetros por hora, unhas 17 veces máis rápido que agora. A esa velocidade, os días durarían uns 84 minutos. Pero esa velocidade só bastaría para facer levitar aos habitantes da liña do ecuador. Calquera persoa situado lonxe deste seguiría pegada ao chan, só que con menor intensidade. Para que os habitantes de España empezásemos a flotar, a Terra tería que rotar tan rápido como para que os días durasen apenas unha hora, alcanzando case 40.000 quilómetros por hora no ecuador. Pero por sorte, isto xamais ocorrerá.

FONTE: José Luis Oltra/muyinteresante.es

0 comentarios