Blogia
vgomez

MERGULLADOR ATOPA UN SUBMARINO NAS PROFUNDIDADES DO OCÉANO VIII

Mentres o equipo seguía explorando, Carter fixouse nunha porta que parecía fóra de lugar, máis segura e intacta que o resto.

Estaba selada, en marcado contraste coa deterioración que a rodeaba. Fixo un sinal ao equipo e reuníronse ao redor da misteriosa porta.

Esta sala fora illada intencionadamente do resto do submarino. A cuestión era por que. Que era tan importante que debía protexerse, mesmo nun barco que se afundía?

Utilizando ferramentas especializadas, o equipo comezou o delicado proceso de abrir a sala selada. Traballaron metodicamente, conscientes dos riscos potenciais.

Finalmente, a porta cedeu cun chirriante xemido, revelando unha cámara intacta polo tempo e o mar. O aire do interior estaba viciado e a habitación estaba envolvida na escuridade, ata que as súas luces atravesaron a penumbra e iluminaron os segredos desta cripta submarina, ocultos durante tanto tempo.

No interior da sala, as paredes estaban repletas de mapas e documentos, todos eles notablemente conservados. Carter e o seu equipo examináronos detidamente e atoparon rexistros e gráficos que indicaban a existencia dunha operación encuberta.Os mapas estaban marcados con roteiros que se desviaban dos roteiros navais típicos, e os documentos contiñan mensaxes e ordes codificados.

Estaba claro que o submarino levara a cabo unha misión secreta que non figuraba na historia pública da guerra.

A medida que profundaban nos documentos, o equipo foi reconstruíndo un relato que suxería un plan clandestino. Ao parecer, o submarino non era un simple buque de guerra, senón parte dunha expedición secreta.

A natureza da súa misión seguía sen estar clara, pero as referencias a un "obxectivo descoñecido" e a un "descubrimento crítico" deixaban entrever algo importante.

As últimas anotacións do caderno de bitácora eran frenéticas e indicaban un xiro repentino e inesperado dos acontecementos que podería provocar a desaparición do submarino.

Continuará...

FONTE:  justperfact.com

0 comentarios