Blogia
vgomez

IMPACTO AMBIENTAL DOS MICROONDAS

IMPACTO AMBIENTAL DOS MICROONDAS

Microondas / Imaxe: worten.es

No que se refire á emisión de gases de efecto invernadoiro, os esforzos dos gobernos céntranse en reducir ao máximo posible a circulación de automóbiles. Pero poida que os esforzos estean, a pesar de todo, mal enfocados.
O uso dos microondas, un electrodoméstico case imprescindible nos fogares europeos, emite tanto dióxido de carbono como case sete millóns de automóbiles só na Unión Europea, segundo un estudo da Universidade de Manchester.

Os investigadores levaron a cabo o primeiro estudo exhaustivo sobre os impactos ambientais dos microondas, considerando o seu ciclo de vida completo, desde que se compran ata que son desbotados. Os microondas representan a maior porcentaxe de vendas de todo tipo de fornos na UE, con cifras que chegarán a case 135 millóns en 2020. A pesar disto, a escala dos seus impactos no medio ambiente non se coñecía ata agora. En total, o equipo de investigación analizou 12 factores ambientais diferentes, incluído o cambio climático, o esgotamento dos recursos naturais e a toxicidade ecolóxica.

As conclusións foron claras: os microondas emiten 7,7 millóns de toneladas de dióxido de carbono ao ano na UE. Isto é equivalente ás emisións anuais de 6.8 millóns de automóbiles, ou o equivalente á electricidade anual xerada por tres grandes plantas de enerxía de gas. Tal como móstrase na investigación, os principais contaminantes ambientais son os materiais utilizados para fabricar as microondas, o proceso de fabricación e a xestión de residuos ao final da vida útil. De feito, o proceso de fabricación por si só contribúe con máis do 20% ao esgotamento dos recursos naturais e ao cambio climático.

Con todo, é o consumo de electricidade por microondas o que ten o maior impacto no medioambiente, tendo en conta todo o seu ciclo de vida, desde a produción de combustibles ata a xeración de electricidade. Por exemplo, o uso habitual dun forno microondas durante unha vida útil de 8 anos, que utiliza 573 quilovatios hora, consome tanto coma se deixásemos acendida unha lámpada LED de 7 w durante uns nove anos, o equivalente ao gasto de tres grandes plantas de enerxía de gas nun ano. E todo isto a pesar do feito de que os microondas pasan máis do 90% da súa vida inactivos, en modo de espera. 

Os autores do estudo suxiren que os esforzos para reducir o consumo deben enfocarse en mellorar a conciencia e o comportamento dos consumidores para usar os electrodomésticos de maneira máis eficiente. Por exemplo, o consumo de electricidade por microondas debería reducirse axustando o tempo de cocción ao tipo de comida. Ademais, debido ao seu baixo custo relativo e facilidade de fabricación, os consumidores están a desbotar máis equipos eléctricos e electrónicos que nunca, incluíndo microondas.

FONTE: Laura Marcos/Revista Muy Interesante

0 comentarios