Blogia
vgomez

ENCRUCILLADO XLV

ENCRUCILLADO XLV

 

VERTICAIS: 1. Superficie na que aparecen as imaxes xeradas por certos aparellos electrónicos 2. Secuencia que se usa como unidade básica de almacenaxe de información 3. Aparello periférico dun ordenador que serve para imprimir sobre papel os datos transmitidos por este 6. Elemento dun sistema informático que procesa a información mediante unhas instrucións programadas.

HORIZONTAIS: 4. Computador persoal de man co que se interactúa por medio dunha pantalla táctil 5. Siglas de "Random Access Memory", a memoria de traballo de computadoras e outros dispositivos para o sistema operativo, os programas e a maior parte do software 7. Aparello electrónico cunha memoria de gran capacidade, que realiza con moita rapidez operacións de cálculo, clasificación, deseño, almacén de datos etc., para as cales está programado 8. Siglas do "Universal Serial Bus", que designa o protocolo de comunicación que permite conectar dispositivos electrónicos entre si por medio de cabos e portos específicos sen necesidade de reiniciar ou engadir novo software 9. Siglas de "Read Only Memory",  memoria de só lectura capaz de almacenar instrucións e datos de forma permanente 10. Dispositivo manual que permite localizar na pantalla un punto e actuar sobre el e que se manexa desprazándoo sobre unha superficie plana ou ben pode estar incorporado ao teclado.

0 comentarios