Blogia
vgomez

SOLUCIÓN AOS XOGOS DO CÓDIGO SECRETO DO EMPERADOR CALOR V

Onte estivemos falando do código secreto do emperador Carlos V. O cifrado, presumiblemente ideado polos expertos criptógrafos da Cancillería Imperial, consistía nun nomenclator. Este sistema de codificación baséase nun alfabeto cifrado, que se utiliza para codificar a maior parte da mensaxe, e compleméntase cunha lista de palabras codificadas e outros símbolos cun significado concreto.
Propuxemos tres xogos e aquí tedes as solucións:
Xogo 1:

Dios salve al rey/Deus salve ao rei (de Inglaterra, of course)

Xogo 2:

Qué han averiguado nuestros informantes en la corte/Que pescudaron os nosos informantes na corte

Xogo 3:

Neste caso a mensaxe está cifrado cunha sinxela cifra do César (un tipo dun cifrado por substitución, no que unha letra no texto orixinal é substituída por outra letra que se atopa un número fixo de posicións máis adiante no alfabeto) onde a letra V ocupa a quinta posición. E, a continuación, cada letra é substituída polo número romano que corresponde á súa posición no alfabeto cifrado:

A cifra:

Pasatiempo Carlos V_Solucion

UNA CIFRA DEL CESAR CON NÚMEROS ROMANOS PARA EL EMPERADOR DEL SACRO IMPERIO ROMANO GERMANICO/UNHA CIFRA DO CESAR CON NÚMEROS ROMANOS PARA O EMPERADOR DO SACRO IMPERIO ROMANO XERMANICO

FONTE: Miguel Barral/bbvaopenmind.com

0 comentarios