Blogia
vgomez
Chollo del día - Gorra Adidas 9,99 € 15 € -33%

MITOS EVOLUTIVOS: CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE AS TEORIAS DE DARWIN

MITOS EVOLUTIVOS: CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE AS TEORIAS DE DARWIN

Mitos evolutivos: conceptos erróneos sobre as teorías de Darwin / Midjourney/Sarah Romero

A teoría da evolución é unha das teorías científicas máis innovadoras e influentes da historia que ha cincelado a nosa comprensión da bioloxía e o desenvolvemento da vida na Terra. Obra do naturalista inglés Charles Darwin, coa súa épica obra "Sobre a orixe das especies", publicada en 1859, presentou o concepto de selección natural como un mecanismo de evolución. Hoxe desacreditamos algúns dos mitos que seguen perseguindo á evolución e aclararemos que implica realmente a teoría da evolución de Darwin.

Mito: os humanos modernos evolucionaron a partir dos monos

Un mito moi habitual é a crenza de que o home vén do mono ou doutros primates modernos. Darwin xamais propuxo que os humanos vimos do mono. Este malentendido pode atribuírse a diagramas demasiado simplificados e a unha falta de claridade no discurso público. O certo é que os humanos e os simios modernos comparten un devanceiro común pero este diverxeu en liñaxes separadas. Este antepasado non era nin humano nin simio. En cambio, a liñaxe evolutiva separouse hai millóns de anos, o que levou a camiños distintos para o desenvolvemento dos homínidos (o grupo que inclúe aos humanos e os nosos parentes extintos) e outros primates. En resumo, Homo sapiens sapiens non evolucionou do mono pero si comparte un devanceiro común con eles.

A clásica ilustración da evolución do mono ao home é errónea / Midjourney/Sarah Romero

Mito: a selección natural equivale á "supervivencia do máis forte"

Partamos de que a frase orixinal é a ’supervivencia do máis apto’, non do máis forte. Foi acuñada polo filósofo Herbert Spencer despois de ler a obra de Charles Darwin e converteuse en sinónimo de selección natural. Con todo, esta frase pode ser enganosa se se interpreta no sentido de que só sobreviven os individuos máis fortes, máis rápidos ou máis agresivos. En ningún momento alúdese á forza ou que a selección natural promove a supervivencia do máis forte. A selección natural ten máis matices que a forza e refírese á supervivencia e reprodución diferencial de organismos debido a distincións no fenotipo.

Que significa isto? Que a aptitude en termos evolutivos fai referencia á capacidade dun organismo para sobrevivir e reproducirse na súa contorna específica. Por iso é polo que os trazos que confiren vantaxes á especie poden conferir unha vantaxe de supervivencia, por exemplo, unha boa camuflaxe, a resistencia ás enfermidades ou as estratexias de comportamento. É moito máis que forza ou resistencia física.

Mito: Darwin rouboulle a idea da selección natural a Alfred Russel Wallace

Outro mito persistente é que Darwin roubou o concepto de selección natural do seu contemporáneo, Alfred Russel Wallace. En verdade, ambos os científicos concibiron de forma independente a idea da selección natural, pero cunha importante diferenza. Wallace chegou a conclusións similares sobre o mecanismo da evolución (que Darwin denominou "selección natural") pero a evidencia histórica sobrevivente deixa claro que Darwin pasara anos desenvolvendo a teoría, acumulando evidencia e que a escribía en forma de borrador anos antes, en 1842. Antes que Wallace, polo que non, Darwin non a roubou.

Aínda que a Darwin atribúeselle máis crédito, a comunidade científica recoñece a Wallace como codescubridor do principio de selección natural. O artigo de Wallace e un resumo do traballo de Darwin foron presentados á Sociedade Linneana o 1 de xullo de 1858 aínda que ningún deles acudiu ao evento. Darwin e Wallace non sempre estiveron de acordo nas súas conclusións, pero continuaron debatendo entre si sobre cuestións científicas con moita cordialidade.

Xenética / Midjourney/Sarah Romero

Mito: a evolución é unha teoría sobre a orixe da vida

Outro erro común é crer que a evolución explica a orixe da vida. A teoría da evolución explica como os organismos cambian e adáptanse á súa contorna; como a vida cambia co tempo a través da selección natural, pero sen explicar en ningún momento de que forma ou como comezou a vida. O estudo científico das orixes da vida, coñecido como abioxénese, é un campo de investigación totalmente diferente.

A teoría da evolución por selección natural non se ocupa da faísca inicial que acendeu a vida senón máis ben dos procesos que impulsan a diversidade e complexidade da vida unha vez que esta xa existe. Descifra os mecanismos biolóxicos que actúan na evolución, isto é, como se produce, tendo en conta que as especies cambian ao longo do tempo, orixinan novas especies e comparten unha común.

Mito: a evolución é un proceso moi lento

Cando imaxinamos a evolución dunha especie, adoitamos evocar imaxes de transformacións graduais ao longo de vastas escalas de tempo xeolóxicas; é unha visión moi arraigada na conciencia pública, pero non se asocia coa realidade. Aínda que o propio Charles Darwin favoreceu na súa famosa obra a idea do gradualismo, onde os cambios evolutivos ocorren a un ritmo lento e constante, o certo é que é unha simplificación que non explica todo o espectro de dinámicas evolutivas observadas na natureza. Si que é certo que moitos cambios evolutivos ocorren durante longos períodos, pero o rexistro fósil e os estudos xenéticos reveláronnos que o ritmo de evolución pode ser moi variable.

Poden ocorrer cambios evolutivos rápidos en resposta a cambios ambientais repentinos, como o cambio climático, erupcións volcánicas ou a introdución de novos depredadores ou competidores no hábitat. Por iso é polo que algúns cambios poidan ocorrer nunhas poucas xeracións, o que evidencia que a evolución pode ter lugar en escalas de tempo moi curtas. A resistencia das bacterias aos antibióticos é un bo exemplo diso.

FONTE: Sarah Romero/muyinteresante.es/ciencia

0 comentarios