Blogia
vgomez

PANEIS SOLARES QUE TRANSFORMAN A CALOR E A CHOIVA EN ELECTRICIDADE

PANEIS SOLARES QUE TRANSFORMAN A CALOR  E A CHOIVA EN ELECTRICIDADE

Científicos da universidade china Océano, en Qingdao, traballan na transformación da choiva en enerxía / Sundaya

Investigadores do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts (MIT) traballan nun tipo de panel termofotovoltaico que transforma en electricidade tanto a luz visible como tamén a enerxía do sol que chega ao panel en forma de calor; isto é, nas lonxitudes de onda da luz infravermella e das microondas que os paneis fotovoltaicos non aproveitan.

Actualmente a calor do sol si se utiliza como fonte de enerxía, aínda que se aproveita unha parte moi pequena. A escala doméstica utilízase, no mellor dos casos, para quentar ou precalentar a auga destinada ao aseo e á calefacción, por exemplo. A escala industrial existen distintos tipos de plantas de enerxía termosolares que aproveitan a calor do sol. Por exemplo, plantas enerxéticas que concentran os raios solares mediante espellos para producir vapor de auga que se utiliza para mover as turbinas dos xeradores eléctricos.

Pero a calor do sol que chega aos paneis solares disípase no propio panel e non se aproveita. Con todo, segundo informan os investigadores a través de MIT News, os paneis termofotovoltaicos, ou térmicos e fotovoltaicos, teñen o potencial de proporcionar a igual superficie o dobre de electricidade que os paneis convencionais, aqueles que son só fotovoltaicos.

Para aproveitar a calor, os investigadores do MIT utilizan cristais fotónicos de tamaño nanométrico a modo de filtro previo superposto ao panel solar. Trátase de cristais que emiten luz cando se quentan. O método pasa por capturar toda a enerxía e a calor que chega desde o sol ata o panel e transformala en luz visible facéndoa pasar primeiro polos cristais fotónicos. A luz visible é a lonxitude de onda que si aproveitan os paneis fotovoltaicos. Ademais, os cristais fotónicos do filtro pódense configurar para que se iluminen coa cor da luz á cal cada tipo de panel solar resulta máis eficiente.

Doutra banda, segundo IEEE Spectrum, "algún día os paneis solares producirán electricidade tamén cando estea a chover". Trátase dunha afirmación atrevida tendo en conta que, actualmente, os paneis fotovoltaicos convencionais reducen significativamente ou directamente cesan a produción de electricidade cando chove.

Para aproveitar a choiva como fonte primaria de enerxía, científicos da universidade chinesa Océano, en Qingdao, parten do principio de que as pingas de augan conteñen sales no seu interior. Esas pequenas partículas posibilitan a formación da pinga de auga ao facer posible a transición da auga desde o seu estado gaseoso na nube ao estado líquido que dá lugar á choiva. "Os investigadores utilizan capas de grafeno dun átomo de grosor que separan os iones con carga positiva dos iones con cargas negativas, formando así algo parecido a un condensador eléctrico" que almacena enerxía.

Aínda que inicialmente a electricidade recuperada con este método é duns poucos microvoltios, os investigadores continúan indagando como sacar proveito dos iones positivos e negativos contidos nas pingas de choiva. Na práctica este desenvolvemento daría lugar a paneis que producirían electricidade en calquera condición climatolóxica. Mesmo pola noite, se chove.

Os intentos por desenvolver materiais que permitan obter electricidade a partir da choiva non son novos. Hai xa algúns anos un grupo de científicos franceses do centro CEA, en Grenoble, usou vinilo fabricado cun tipo de polímero piezoeléctrico que convertía a enerxía mecánica das pingas de choiva golpeando ese material nunha pequena corrente eléctrica.

Máis recentemente, investigadores do Instituto Tecnolóxico de Xeorxia, lograron recuperar uns poucos milivoltios dun parabrisas de coche modificado para aproveitar tamén o efecto triboeléctrico, o fenómeno polo cal se produce electricidade cando dous materiais entran en contacto ao golpearse, por exemplo. Neste caso a cantidade de electricidade obtida era igualmente mínima, duns 130 milivatios por metro cadrado de superficie.

Son dous proxectos que se desenvolven por separado, pero ambas as investigacións, como outras moitas en curso, teñen como finalidade incrementar a eficiencia dos paneis solares para obter máis electricidade por cada unidade de superficie instalada. Tanta como sexa posible.

FONTE: Xornal El País/Ciencia

0 comentarios