20171026084135-medicion-y-unidades.jpg

Materiais para traballar medición, unidades de tempo, peso e capacidade / Educando Juntos

A maior revisión do Sistema Internacional de Unidades (SI) desde a súa instauración en 1960 estase levando a cabo. A Conferencia Xeral sobre Pesos e Medidas (CGPM), que supervisa o SI, redefinirá en novembro de 2018 catro unidades científicas básicas: o amperio, o quilogramo, o kelvin e o mol. Os cambios entrarán en vixencia en maio de 2019.

A Oficina Internacional de Pesos e Medidas (BIPM) xa revisou estes plans de modificación nunha reunión que tivo lugar a semana pasada preto de París, segundo informa a revista de divulgación científica Nature.

As redefinicións destas unidades basearanse en relacións con constantes fundamentais, en lugar de constantes abstractas ou definicións arbitrarias, como sucede na actualidade. Isto permitirá aos científicos que traballan co máis alto nivel de precisión facelo de múltiples maneiras, en calquera lugar ou momento e en calquera escala. Ademais, estes cambios non afectarán as escalas convencionais.

Baixo este novo sistema SI, os investigadores poderán usar varios experimentos para relacionar constantes con cada unha das unidades de medida.

O quilogramo (unidade básica de masa) está actualmente definido pola masa que ten un cilindro de platino-iridio cunhas altura e dimensión específicas. Isto presenta un problema. Os obxectos poden perder átomos facilmente ou absorber moléculas do aire, polo que, en comparación co prototipo, observouse que algunhas copias oficiais han gañado, polo menos, 50 microgramos nun século. Coa nova redefinición, o quilogramo podería medirse coa denominada balanza de Watt, un instrumento que compara a potencia mecánica coa potencia electromagnética.

O amperio (unidade de corrente eléctrica), que actualmente se define por un experimento imaxinario que xera unha forza entre dous cables infinitos, poderá redefinirse cunha bomba de electróns. Con esta técnica, ao atrapar electróns individuais cando viaxan rapidamente a través dun condutor, a bomba pode xerar unha corrente medible contando electróns individuais.

Con termometría acústica redefinirase o kelvin (unidade de temperatura), que actualmente se relaciona coa temperatura e presión á que coexisten auga, xeo e vapor de auga en equilibrio (proceso coñecido como o punto triplo da auga). A técnica consiste en que a velocidade do son nunha esfera chea de gas (que é proporcional á velocidade media dos átomos nela)/nela) pódese determinar a unha temperatura fixa, analizando a frecuencia das ondas sonoras que resoan dentro e medindo o volume da esfera.

O mol (unidade de substancia) redefinirase cun dispositivo que os científicos denominan a constante de Avogadro, un instrumento que determinaría a cantidade precisa de átomos que hai nunha esfera perfecta de silicio puro-28. Os investigadores fan isto usando láseres para medir a lonxitude dunha unidade da rede cristalina da esfera e o seu diámetro medio.

FONTE: Xornal El País/Ciencia