Blogia
vgomez

OS CICLISTAS TAMÉN TEÑEN NORMAS NAS CIDADES

 

As biciclenas na cidade / ANTONIO POSTIGO/elperiodicodearagon.com

 

A convivencia entre as bicicletas e o resto dos implicados no tráfico das cidades, incluíndo peóns, é unha cuestión delicada. Uns e outros reivindican un espazo que sempre é escaso e compartilo en ocasións é orixe de conflitos e mesmo accidentes. Nun intento de clarificar as cousas, a Dirección Xeral de Tráfico (DXT) lembrou a través da súa revista (Seguridade Vial) e das súas redes sociais as normas básicas que todos os usuarios de bicicletas deben respectar, cuxo incumprimento está suxeito ás correspondentes sancións dos axente da autoridade, ben sexan municipais na contorna urbana ou da Garda Civil na estrada. 

Estas son as recomendacións que a DXT realiza para os ciclistas urbanos e que todos eles deberían seguir e respectar:

A taxa de alcol permitida para os ciclistas é idéntica á do resto de usuarios particulares de vehículos: 0,50  g/l no sangue e 0,25  g/l en aire expirado. E por suposto están sometidos a contrólelos pertinentes cando sexan requiridos polos axentes da autoridade

• Recomendación de utilizar pezas reflectoras tamén durante o día, non só en condicións de baixa visibilidade.

Pola noite, é obrigatorio usar un elemento reflector (chaleco, chaqueta ou brazalete), ademais de luz dianteira branca e traseira vermella.

• As bicicletas poden levar un pasaxeiro sempre que non supere os sete anos de idade e utilícese unha cadeira homologada para tal fin.

• É obrigatorio dispoñer dalgún tipo de dispositivo de aviso sonoro. Un timbre achega seguridade para o ciclista e o resto dos ocupantes da calzada. 

• Cando circulan por un carril habilitado para tal fin, os ciclistas teñen prioridade de paso respecto ao resto dos vehículos.

Os adiantamentos de bicicletas a outros vehículos deben ser sinalizados con antelación suficiente e comprobando que existe o espazo necesario para realizar a manobra, cunha distancia lateral nunca inferior a 1,5 metros respecto ao outro vehículo.

Ao virar nas vías de sentido único, o ciclista debe situarse o máis preto posible do lateral esquerdo da calzada e sinalizar co brazo a manobra con antelación.

Nas vías de dobre sentido, o ciclista debe aproximarse ao máximo á mediana ou eixo da calzada, sen invadir o sentido contrario e sinalizando a manobra de forma anticipada.

Ao iniciar a marcha é fundamental comprobar que non se aproximan outros vehículos, ademais de ser obrigado sinalizar esa intención estendendo o brazo ao lado correspondente da calzada.

Nas rotondas, os ciclistas deben respectar a orde habitual de circulación, cedendo o paso a outros vehículos cando corresponda. Iso si, cando circulen en grupo terán prioridade sobre o resto do tráfico cando o primeiro dos seus compoñentes entrase xa na glorieta. É dicir, o conxunto do grupo está considerado como unha unidade imaxinaria que goza desa prioridade.

Nos pasos de peóns é obrigado descender da bicicleta e cruzar a pé. A única excepción á norma prodúcese se existe un carril bici ou paso especial para ciclistas.

As bicicletas non deben circular nunca polas beirarrúas, son espazos reservados para os peóns. Só se poderán ocupas os carrís específicos que se habiliten nas beirarrúas para tal fin.

Cando existe un carril bici debidamente sinalizado pola placa correspondente (sinal circular de fondo azul coa silueta branca dunha bici), o ciclista está obrigado a circular por el e non pola calzada.

• Dentro do equipo obrigatorio de calquera bicicleta destinada ao seu uso en espazos públicos atópase os freos tanto no eixo dianteiro como traseiro.

• Está prohibido o uso de  auriculares conectados a calquera fonte de son, así como a utilización do teléfono móbil mentres se circula.

O casco é obrigatorio sempre en vías interurbanas e altamente recomendable en cidade.

O seu cumprimento eviratrá males maiores!

FONTE:motor.elpais.com

0 comentarios