Blogia
vgomez

OS TEUS COÑECEMENTOS SOBRE MEDIO AMBIENTE

O medio ambiente é un sistema formado por elementos naturais e artificiais que están interrelacionados e que son modificados pola acción humana. Trátase da contorna que condiciona a forma de vida da sociedade e que inclúe valores naturais, sociais e culturais que existen nun lugar e momento determinado.

Os seres vivos, o chan, a auga, o aire, os obxectos físicos fabricados polo home e os elementos simbólicos (como as tradicións, por exemplo) compoñen o medio ambiente. A conservación deste é imprescindible para a vida sustentable das xeracións actuais e das vindeiras.

Pero como estám os teus coñecementos sobre o tema? Pois imos averigualo!

1. En que data celebramos o Día Mundial do Medio Ambiente?

- 21 de marzo

- 5 de xuño

- 13 de maio

Mañá a solución e unha nova pregunta!

FONTE: Idea orixina muyinteresante.es e definicion.de

0 comentarios