Blogia
vgomez

CANTO SABES SOBRE A HISTORIA DA ARTE? XX

Continúo coa serie CANTO SABES SOBRE A HISTORIA DA ARTE como disciplina académica, restrinxida ás denominadas artes visuais ou plásticas (esencialmente a pintura, escultura e arquitectura).

A contestación correcta á pregunta de onte é Modernismo. En francés Art nouveau, é o termo co que se designa a unha corrente de renovación artística desenvolvida a finais do século XIX e principios do XX, durante o período denominado fin de siècle e belle époque. En distintos países recibiu diversas denominacións: Art nouveau en Bélxica e Francia, España e Hispanoamérica, Jugendstil ou Art nouveau en Alemaña e países nórdicos, Sezession en Austria, Art nouveau ou Modern Style nos países anglosaxóns, Art nouveau ou Nieuwe Kunst en Países Baixos, e Art nouveau ou Style Liberty en Italia. Todas estas denominacións fan referencia á intención de crear unha arte nova, nova, libre e moderno, que representase unha ruptura cos estilos dominantes na época, tanto os de tradición academicista (o historicismo ou o eclecticismo) como os rupturistas (realismo ou impresionismo). Dúas ideas son fundamentais para entender a cultura moderna que estaba a emerxer: a conciencia de que “o futuro xa comezou”, que se relaciona co concepto de progreso; e a convicción de que para ter futuro non serven as pautas ou doutrinas de etapas anteriores, senón que é necesario crear as súas propias normas. Existe a ruptura co pasado e a aposta co futuro desde o mesmo presente.

E imos coa pregunta de hoxe!

20. Quen fixo esta escultura, denominada o Peite do vento?

- Santiago Calatrava

- Eduardo Chillida

- Joan Miró

- Salvador Dalí

Mañá a solución e unha nova pregunta!

FONTE: Idea orixinal culturizando.com e gl.wikipedia.org      Imaxe: gl.wikipedia.org     

0 comentarios