20171113115659-sin-titulo2.png

Emisións de gases de efecto invernadoiro por CCAA (2016) / Toneladas métricas de CO2 segundo consta no Rexistro Nacional de Dereitos de Emisión de Gases de Efecto Invernadoiro, publicado cada ano polo Ministerio de Medio Ambiente.

Galicia acaba de pechar o mes de outubro coas temperaturas máximas máis altas da historia. A choiva en pleno novembro é unha rareza, cos encoros secándose e logo de que varios concellos implantasen plans de emerxencia por seca. O debate global sobre o cambio climático entra por fin na axenda galega ante as graves consecuencias deste atípico outono. E as industrias galegas, coas súas elevadas emisións de gases invernadoiro, contribúen a agravar o problema.

Desde o sector secundario partiron en 2016 máis de 14 millóns de toneladas de CO2, o principal gas efecto invernadoiro que causa o quecemento global. O montante sitúa a Galicia como a terceira comunidade autónoma con máis emisións, un 11,44% do total de España e só superada por Andalucía e Asturias. Os datos do Observatorio da Sustentabilidade, que se adianta varios meses ao rexistro oficial do Ministerio de Medio Ambiente, mostran a fotografía dunha comunidade lastrada polos gases emitidos desde as centrais térmicas.

Seis de cada dez toneladas de gases invernadoiro proceden de só dous puntos fixos: as centrais eléctricas das Pontes e de Meirama (Ordes), ambas as situadas na Coruña. Tamén aparece nesta provincia o terceiro foco contaminante: a refinería de Repsol, con algo máis dun millón de toneladas durante o ano pasado.

As emisións en España reducíronse nun 11% respecto ao ano anterior, fronte ao 9% en Galicia. Pero é na evolución da década onde se aprecia a melloría, tras diminuír a expulsión destes gases en algo máis dun terzo. En canto ás comunidades autónomas, as que presentan menores emisións son Estremadura, Madrid, Navarra e Cantabria, é dicir, aquelas con unha economía menos baseada no carbón.

FONTE: Xornal Faro de Vigo/Economía